Rank : Kim Cương

Tướng: 49

Skin : 66

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản