Rank : Kim Cương

Tướng: 85

Skin : 105

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản