Rank : Kim Cương

Tướng: 52

Skin : 46

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản