Vòng Quay Liên Quân

Trong Hũ Có 7,690,000 đ

Lịch sử nổ hũ

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
CHƯA CÓ AI NỔ HŨ !

Luật chơi

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
685 L*******c Nick Ngẫu Nhiên 18:03:17 29/01/2023
684 Q*y Nick Ngẫu Nhiên 17:35:05 29/01/2023
683 N***a Nick Ngẫu Nhiên 17:11:02 29/01/2023
682 N***a Nick Ngẫu Nhiên 17:10:45 29/01/2023
681 V*****c Nick Ngẫu Nhiên 16:01:07 29/01/2023
680 V*****c Nick Ngẫu Nhiên 14:22:04 29/01/2023
679 M**h Nick Ngẫu Nhiên 12:52:11 29/01/2023
678 M**h Nick Ngẫu Nhiên 12:38:21 29/01/2023
677 L**************n Nick Ngẫu Nhiên 23:32:25 28/01/2023
676 V***********h Nick Ngẫu Nhiên 22:10:02 28/01/2023
675 b******5 Nick Ngẫu Nhiên 19:51:18 28/01/2023
674 c**o Nick Ngẫu Nhiên 19:48:08 28/01/2023
673 T*****o Nick Ngẫu Nhiên 13:28:52 28/01/2023
672 L******8 Nick Ngẫu Nhiên 10:34:17 28/01/2023
671 c**o Nick Ngẫu Nhiên 21:48:30 27/01/2023
670 c**o Nick Ngẫu Nhiên 21:40:13 27/01/2023
669 B***************g Nick Ngẫu Nhiên 12:53:38 27/01/2023
668 Q***g Nick Ngẫu Nhiên 21:58:16 26/01/2023
667 c**o Nick Ngẫu Nhiên 19:20:52 26/01/2023
666 P****************h Nick Ngẫu Nhiên 19:10:44 26/01/2023
665 L********1 Nick Ngẫu Nhiên 19:10:29 26/01/2023
664 c**o Nick Ngẫu Nhiên 18:50:45 26/01/2023
663 N****n Nick Ngẫu Nhiên 17:50:39 26/01/2023
662 H*******1 Nick Ngẫu Nhiên 16:50:34 26/01/2023
661 J*********j Nick Ngẫu Nhiên 13:11:41 26/01/2023