Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 87
Skin: 96
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
620,000 đ
Garena trắng, ép được favebook mới
Tướng: 49
Skin: 59
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 60
Skin: 62
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
320,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 42
Skin: 35
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Ấn chiến tươmgs, Garena trắng thông tin
Tướng: 112
Skin: 171
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 25
Skin: 32
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 110
Skin: 98
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Viền Hiếm, Garena trắng thông tin
Tướng: 104
Skin: 141
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Dư 92 vé quay kho báu, 10 giấy td, garena trắng thông tin
Tướng: 100
Skin: 11
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Đã mở vượt cáp mùa 46, garena trắng thông tin
Tướng: 39
Skin: 36
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 112
Skin: 139
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 54
Skin: 73
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 80
300,000 đ