GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 560
Tướng: 79
Skin: 105
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 400
Tướng: 79
Skin: 116
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 800
Tướng: 118
Skin: 188
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ