GARENA trắng, Ép được Facebook mới
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 200k
Tướng: 90
Skin: 105
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
GARENA trắng, Ép được Facebook mới
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 360k
Tướng: 82
Skin: 136
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ