Có tướng liliana, Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Có tướng nata, Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 7
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Có tướng nata, Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 16
Skin: 10
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 87
350,000 đ
Chua tướng, Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 10
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
320,000 đ
Garena trắng, ép được facebook mới
Tướng: 13
Skin: 10
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 85
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 15
Skin: 8
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
170,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 3
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Dư 32k vàng, Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 5
Skin: 2
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 6
Skin: 4
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 60
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 16
Skin: 11
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 88
900,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 4
Skin: 2
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 60
300,000 đ