Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 46
Skin: 36
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 49
Skin: 61
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 76
300,000 đ

Garena trắng, Ép được facebook mới

Aya sóc nhỏ hiếm

Tướng: 79
Skin: 108
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ