Garena trắng thông tin
Tướng: 49
Skin: 44
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 44
Skin: 48
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Bộ skin giáng sinh, garena trắng thông tin
Tướng: 58
Skin: 56
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 58
Skin: 47
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ