Có tướng, Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 0
150,000 đ
Có tướng, Garena trắng, Ép được facebook mớ
Tướng: 7
Skin: 3
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 0
150,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 42
Skin: 44
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 87
350,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 85
Skin: 105
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 87
Skin: 96
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
620,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 54
Skin: 50
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 73
Skin: 73
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 103
Skin: 134
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
700,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 94
Skin: 114
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
Garena trắng, Ép được facebook mới
Tướng: 64
Skin: 69
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
750,000 đ
Garena trắng thông tin
Tướng: 53
Skin: 64
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Garena trắng, Ép được favebook mới
Tướng: 78
Skin: 76
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ