GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 240
Tướng: 29
Skin: 29
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 280
Tướng: 59
Skin: 73
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
GARENA trắng, Chưa Liên Kết Facebook
🔰 Chuyển Khoản Atm/Momo: 280
Tướng: 21
Skin: 24
Rank: Đồng
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ